Nieuwleusener Kleindierteelt Vereniging

De Nieuwleusener Kleindierteelt Vereniging (NKV) is officieel opgericht op 10 december 1964 door vastlegging van de statuten en het huishoudelijk reglement bij de notaris. De vereniging vind echter ook haar ontstaan uit de reeds enkele jaren daarvoor opgeheven vereniging (N.K.C. (Nieuwleusen Konijnen Club)). De leden van die vereniging waren destijds ook al lid bij de verschillende verenigingen in Zwolle. Het speelde in de tijd van de twee landelijke bonden: de NKB en de Raad van Beheer.


Heden ten dage is er nog één bond over: de KLN (Kleindier Liefhebbers Nederland) hieronder vallen op dit moment de volgende diergroepen: konijnen, hoenders, sier- en watervogels, cavia’s en kleine knagers zoals hamstertjes, muizen, enz.


De NKV heeft in haar huidige samenstelling een enthousiaste groep mensen die veel zorg besteden aan de huisvesting en de gezondheid van hun dieren. Door de aanwezige kennis lukt het deze groep ook om landelijk mee te spelen in de verschillende competities. Het niveau binnen de vereniging ligt behoorlijk hoog en daar is het bestuur natuurlijk best trots op. De behaalde resultaten zijn natuurlijk volledig aan de leden toe te schrijven, immers zij moeten met hun dieren de prestaties leveren waarvan de vereniging dan ook weer de vruchten plukt door landelijk bekend te staan als een serieuze club van liefhebbers van de kleindiersport.