Agenda 2018

Datum
16 januari Nieuwjaarsbijeenkomst
13 februari Bestuursvergadering
3 maart Tatoeëren
6 maart Jaarvergadering
12 maart KLO vergadering
7 april Tatoeëren
5 mei Tatoeëren
12 mei Molen Massier Markt (incl. promotiestand NKV)
15 mei Ledenbijeenkomst bij Wim van der Veen
? juni Hokbezoek
2 juni Tatoeëren
6 juni KLO vergadering
12 juni Bestuursvergadering en TT commissie
16 juni Hokbezoek bij de Zwartewaterfokkers
30 juni Barbecue voor NKV leden en huisgenoten
7 juli Tatoeëren
4 augustus Tatoeëren
25 augustus Jongdierendag (Tafelkeuring)
4 september Ledenbijeenkomst bij Daniëlle Schiphorst
11 september Bestuursvergadering en TT commissie NKV
9 oktober Ledenvergadering
25 + 26 oktober CLUBTENTOONSTELLING NKV
30 oktober Bestuursvergadering
20 november Ledenvergadering + prijsuitreiking clubtentoonstelling